CYBER CITIZEN

Cyber Citizen -hanke:

  • Kesto: 2022 – 2024
  • Rahoitus: Viiden miljoonan euron rahoitus EU:n elpymisvälineestä kolmen vuoden jaksolle
  • Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Toteuttaja: Aalto-yliopisto

Kyberkansalaistaitohanke Cyber Citizen vastaa käytännön tarpeeseen luoda turvallisuuskulttuuria digitaaliseen toimintaympäristöön, jonka keskiössä on ihminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäistä kyberkansalaistaitojen koulutusta Euroopan unionin alueella kaikkia eurooppalaisia varten. Kokonaisuutena hanke tuottaa kyberturvallisuuden opettamisen eurooppalaisen mallin, jolla vahvistetaan eurooppalaista kyberturvallisuutta ja luodaan yhteisiä toimintatapoja. Mallin pohjalta rakennetaan digitaalinen oppimisportaali, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti verkko-oppimisen välineitä ja johon luodaan eri kohderyhmät huomioivaa sisältöä. Olennainen osa portaalia on kyberturvallisuuspeli, joka välittää elämyksellisesti tietoa ja ymmärrystä. Opetuksellisten elementtien avulla parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa.

Kyberkansalaistaitojen määrittely

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tutkimuksen keinoin kyberkansalaistaitojen opettamisen tapojen, näkemyksien ja materiaalien nykytilaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lisäksi tutkittiin EU-maiden kansallisia erityispiirteitä ja vaatimuksia sekä Euroopan unionin virallisia linjauksia. Tutkimukseen kuului myös pelianalyysi, kyberturvallisuuden indeksien arviointi ja kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tietoa kerättiin laajasti eri lähteistä. Tämän laadullisen tutkimuksen tulokset julkaistiin kattavassa tutkimusraportissa. Osana raporttia määriteltiin tiedot ja taidot, joita EU:n kyberkansalainen tarvitsee digitalisoituvassa arjessaan. Kyberkansalaistaidot -ja niiden kehittäminen -tutkimusraportista löytyy lisätietoja taidoista.

Kyberturvallisuus kuuluu kaikille

Kyberturvallisuuden perustaidot kuuluvat kaikille. Tätä ihmisten osaamiseen ja sivistykseen perustuvaa turvallisuuskulttuurin kehitystä tulee määrätietoisesti vahvistaa. Kaikissa ikäryhmissä on eri tason osaamista aina digiuntuvikoista digiguruihin. Keskeinen kysymys onkin, miten erilaiset kohderyhmät tulisi huomioida.
Tällä hetkellä EU-maissa vasta luodaan kyberturvallisuuskulttuuria. Kulttuurin luominen ja vahvistaminen vie aikaa, minkä vuoksi määrätietoinen työ on tärkeää. Siksi tämän Cyber Citizen -hankkeen kaltaisia toimia tarvitaan juuri nyt. Yhteinen ymmärrys ja laaja-alainen osaaminen jalostuvat ajan saatossa sivistykseksi ja kulttuuriksi, joilla on suuri merkitys koko yhteiskunnan ja sen kansalaisten turvallisuudelle.