Aalto-yliopisto ja liikenne- ja viestintäministeriö toteuttavat laajan Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan EU-jäsenmaihin yhteinen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismalli. Aalto-yliopisto julkaisi 17.2.2023 osana hanketta kattavan raportin kyberkansalaistaitojen opettamisen nykytilasta koko Euroopan unionin alueella. Suomen saama hankeraha EU:n elpymisvälineestä on kolmivuotinen ja arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin. Portaaliin tulee kansalaisille suunnattua ja eri kohderyhmät huomioivaa sisältöä, kuten kyberkansalaistaitoja opettava peli. Oppimisportaalin opetuksellisten ja viestinnällisten elementtien avulla parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tutkimuksen keinoin kyberkansalaistaitojen opettamisen tapojen, näkemyksien ja materiaalien nykytilaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lisäksi tutkittiin EU-maiden kansallisia erityispiirteitä ja vaatimuksia sekä Euroopan unionin virallisia linjauksia. Tutkimukseen kuului myös pelianalyysi, kyberturvallisuuden indeksien arviointi ja kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tietoa kerättiin laajasti eri lähteistä. Osana tutkimusraporttia määriteltiin tiedot ja taidot, joita EU:n kyberkansalainen tarvitsee digitalisoituvassa arjessaan.

Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/-/suomi-luo-eu-jasenmaille-yhteisen-kyberturvallisuuden-kansalaistaitojen-oppimismallin

Tutustu raporttiin.